Tracker SIM max täckning

Pris 295 kr (inkl. moms)

9 i lager

OBS: Om du köper ett nytt Tracker Supra Easy så levereras den inkl sim kort.

För att förbättra täckning och hantering, har Tracker lanserat ett eget SIM-kort. I stället för att låsa sig till en operatör har Tracker avtal med nedanstående operatörer, vilket i praktiken innebär att ett Tracker simkort arbetar i följande svenska telenät:

  •  Telia
  • Tele2
  • 3G
  • Telenor Sverige

Tracker SIM väljer det nät som är bäst tillgängligt när du startar sändaren. Tracker SIM är framtaget främst för gprs och datatrafik mellan sändare och server (live). Tracker SIM fungerar i ett flertal länder, till landets egen taxa. Klar fördel för dig som bor i gränsregioner eller jagar, alternativt går jaktprov i flera länder. Bland länderna som ingår i avtalet kan nämnas Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

Tracker SIM är ett bra alternativ för kostnad och täckning:

  • Användningen av nätverk: Vid uppstart väljer gränssnittet det nät som på grundval av vilket som har den starkare signalen. Om täckning upphör, väljs återigen den starkaste operatören.
  • Du betalar för data och textmeddelanden som används. Den genomsnittliga jaktdag är kostnaden ca 2:80-8 kr, beroende på intervall och SMS.
  • Alltid redo: Tracker SIM är klar att använda när du får SIM-kortet, ingen kod är aktiverad.
  • Använd utomlands också fördelaktigt: Om du besöker ett främmande land, du betalar i stort sett samma mängd användning som hemma.
  • Om du ringer till halsbandet: Du bör notera att samtalet är ett utlandssamtal till Estland + 372xxxxxxx nummer som du betala i enlighet med operatörens prislista.

Kontroll över saldot

Du ser direkt i Tracker Hunter 3 saldot på Trackers simkortet i sändaren. Se bild 2.

Du kan även ställa in en varning som gör att programmet, varje gång du startar det, varnar då pengarna på kortet understiger en viss nivå. Larmnivån bestämmer du själv under inställningar. Se bild 1.

Fyll på pengar direkt i Tracker Hunter 3

Du fyller på pengar på kortet genom att skriva in en sifferkod från en ”påfyllnadschecken” direkt i Tracker Hunter 3. Påfyllnadschecken finner du under “Licenser“.

När du hämtat påfyllnadskoden skriver du in den under respektive halsband. Se bild 3 och 4.