Snabbknappar i Android 5.0 26 april 2019

Snabbknappar

Alla knappar visas bara när du har tryckt på skärmen.

Hundikon: Centrerar den aktuella sändaren mitt i mobilens display. Samt om man vill skicka ett sms för positionering till bandet.

GPS-sändarens namn: Enhetens namn.

Positionsintervall: Visar aktuell positionstid.

Hastighet: Hundens hastighet under jakten.

Skall: Antal skall per min och skall de sista 10 sek inom parentesen.

Avstånd: Avstånd till enheten från min position.

Staplar: GPS-, GSM- och batteristyrka.

 

Kompass: Fungerar som en vanlig kompass. Kan ändras under “Visade widgets”

Telefonlur: Ring upp enheten och lyssna.

Positionsinställningar “Live-tracking”: Ändra intervall och varaktighet på positionerna från bandet.

Hundvissla: Möjlighet att skicka 2 olika signaler till bandet.

Plus- och minusknapp: För att ändra kartvyn.

Kartinställningar: Ändra karttyp, målinfo, kartuppladdningar m.m.

GPS knapp: GPS ON (grön), GPS OFF (röd) och GPS PÅ (gul) endast vid start eller skärmsläckare på.

Sista positionen: Sista positionen som finns på servern.

Skala: Visar avståndsmått. Kan ändras under “Visade widgets”

Positionsknapp: Växlar mellan din och senaste målets position.

MOB knapp: Snabbknapp för waypoints på din position. Ändras under “Visade widgets”

Koordinater: Visar enhetens koordinat. Kan ändras under “Visade widgets”

Målsymbol: Under denna finns alla dina mål, waypoints m.m.

Din position: Knappen centrerar din position på displayen.

Häftstift: Flera funktioner bl.a waypoints, domarknapp m.m.

Penna: Skapa dina egna gränser och områden m.m.

Brev: Skicka snabbmeddelande.

3 punkter: Flera funktioner meddelande, inställningar, spela upp spår, licenser m.m.Avtåndsmätare
: Ett avstånd från valt mål och din position till hårkorset visas på kartan.

Snabbval: Nu kan du snabbt gå till dina senaste val genom att skjuva övre gråaboarden till vänster eller höger. Den visar de “Senaste” val du gjort.

« Gå tillbaka till FAQ