Rita in jaktgränser i Tracker Hunter 5.0

Rita in t ex områdesgränser, förbjudna områden m.m i mobilen/dator och dela dessa med dina jaktkompisar direkt eller lägg en markeringarna i gemensamma jaktgrupper.

Aktuella gränser” för inbjudna gäster är mycket bra när man skall dela jakter på områden man inte känner till.

Eftersom Tracker har Lantmäteriets aktuella fastighetsgränser är det mycket lätt att göra en jaktgräns över sitt område.

För att nyttja alla funktioner max använder mobilen eller datorn. Datorn styrka är att allt blir större och funktionerna skiljer sig lite. T ex skall du ändra en befintlig gräns gör man det i datorn isf att rita om allt.

OBS Har du Iphone måste du rita din gräns  i datorn, gränsen hamnar automatiskt i mobilen när du är klar.

Starta rita gränser: Starta med att placera “Hårkorset” där du vill starta rita. Tryck sedan på “Pennan” då startas ritverktyget i TH. Nu står det överst på sidan “Rita och mäta” innan vi sparar den gräns vi gjort.

Flytta hårkorset till nästa punkt på gränslinjen. Nu blir det en cirkel som visa avstånd. Tryck på “+”-symbolen längst ned. Flytta hårkorset igen till nästa punkt och tryck på “+”-symbolen igen. Fortsätt runt tills hela området är klart.

När du är tillbaka tryck på diskettsymbolen längst till vänster. Välj “Spara som område” och döp området samt du kan också skriva en beskrivning om platsen.

Spara” Nu ser du namnet, omkrets och hur stort området är längst uppe i menyn.

Vill du ändra inställningar kan du trycka på namnet och gå till “Inställningar“. Där kan du byta namn, se vilken grupp den ligger i, byta linje och färg m.m.

Behöver du ändra linjen på gränsen kan du göra detta i datorn.

Meny för rita och mäta

Disketten = sparar din gräns
Hårkorset = gå till min position
+ knapp = lägger till en ankarpunkt
x knapp = tar bort ankarpunkter
Med sista symbolen kan du ta en skärmdump.

Alla sparade gränser sparas under “Mål” => “Alla” och under “Områden“, även de som har delas från dina vänner läggs under “Områden“.

OBS: Gränser från dina jaktkompisar kan du inte ändra.

Lycka till!

« Gå tillbaka till FAQ